测评:欧米茄全新星座男士手表

测评:欧米茄全新星座男士手表

欧米茄星座系列全新同轴男士手表专为现代男士而打造。这款臻品时计以其立体菱形图案脱颖而出 ,几何图形的灵感源自男性时尚以及修建范畴 。

表盘 :出现慎密交叉的菱形浮雕图案 。

表壳 :精钢打造的表壳饰以18K 红金或者黄金 ,多种搭配可满意差别类型需求。

表链:18K金材质,并覆以Super-LumiNova 夜光涂层。

刻度:半月形小时刻度亦选用18K金材质,并覆以Super-LumiNova 夜光涂层 ,使其在夜色中也可清楚读时 。

星座系列38毫米全新男士同轴手表

机芯 :欧米茄8500 主动上链同轴机芯,拥有更为长期的超卓精准度以及不变机能。 配备带有没有卡度游丝摆轮以及接续摆列的双发条盒, 双向主动上链体系可缩短上链时间。 夹板以及摆铊上饰有怪异的阿拉伯气势派头日内瓦波纹 。

动力贮存:60小时

特点:获瑞士官方天文台认证

日期显示

透明表违

技能参数

水晶镜面 :圆弧形双面防反光耐磨损蓝宝石水晶

表壳:精钢-黃金双色表壳

表壳直径:38 毫米

表盘 :银色

防水机能:10个年夜气压(100米 / 330英尺)

欧宝app下载-欧宝体育app最新版下载

【读音】:

ōu mǐ qié xīng zuò xì liè quán xīn tóng zhóu nán shì shǒu biǎo zhuān wéi xiàn dài nán shì ér dǎ zào 。zhè kuǎn zhēn pǐn shí jì yǐ qí lì tǐ líng xíng tú àn tuō yǐng ér chū ,jǐ hé tú xíng de líng gǎn yuán zì nán xìng shí shàng yǐ jí xiū jiàn fàn chóu 。

biǎo pán :chū xiàn shèn mì jiāo chā de líng xíng fú diāo tú àn 。

biǎo ké :jīng gāng dǎ zào de biǎo ké shì yǐ 18K hóng jīn huò zhě huáng jīn ,duō zhǒng dā pèi kě mǎn yì chà bié lèi xíng xū qiú 。

biǎo liàn :18Kjīn cái zhì ,bìng fù yǐ Super-LumiNova yè guāng tú céng 。

kè dù :bàn yuè xíng xiǎo shí kè dù yì xuǎn yòng 18Kjīn cái zhì ,bìng fù yǐ Super-LumiNova yè guāng tú céng ,shǐ qí zài yè sè zhōng yě kě qīng chǔ dú shí 。

xīng zuò xì liè 38háo mǐ quán xīn nán shì tóng zhóu shǒu biǎo

jī xīn :ōu mǐ qié 8500 zhǔ dòng shàng liàn tóng zhóu jī xīn ,yōng yǒu gèng wéi zhǎng qī de chāo zhuó jīng zhǔn dù yǐ jí bú biàn jī néng 。 pèi bèi dài yǒu méi yǒu kǎ dù yóu sī bǎi lún yǐ jí jiē xù bǎi liè de shuāng fā tiáo hé , shuāng xiàng zhǔ dòng shàng liàn tǐ xì kě suō duǎn shàng liàn shí jiān 。 jiá bǎn yǐ jí bǎi tā shàng shì yǒu guài yì de ā lā bó qì shì pài tóu rì nèi wǎ bō wén 。

dòng lì zhù cún :60xiǎo shí

tè diǎn :huò ruì shì guān fāng tiān wén tái rèn zhèng

rì qī xiǎn shì

tòu míng biǎo wéi

jì néng cān shù

shuǐ jīng jìng miàn :yuán hú xíng shuāng miàn fáng fǎn guāng nài mó sǔn lán bǎo shí shuǐ jīng

biǎo ké :jīng gāng -huáng jīn shuāng sè biǎo ké

biǎo ké zhí jìng :38 háo mǐ

biǎo pán :yín sè

fáng shuǐ jī néng :10gè nián yè qì yā (100mǐ / 330yīng chǐ )

发表评论